ایستگاه دانش آموزان

Students’Station

برگشت...

 

. کتـابخانه الکـترونیـکی
  E-Library
. فیـــلم های مـــدرسه
  School's Movies
. بــــازی‌هــای آنــــلاین
  Online Game
. آموزش زبان انگلیسی
  Online English Learning

جهت مشاهده هر قسمت، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 
فیلم‌های مدرسه

PCI Movies

برگشت...

 

 استان تهران
. تهران . واحد مرکز . پسرانه
. تهران . هروی . دخترانه
. تهران . همت شرق . پسرانه

 
 استان مازندران
. آمل . نمایندگی پسرانه
. آمل . نمایندگی دخترانه
. ساری . نمایندگی پسرانه
.
ساری . نمایندگی دخترانه
 استان کرمان
. کرمان . نمایندگی دخترانه
 استان آذربایجان غربی
. ارومیه . نمایندگی دخترانه
 

 

جهت مشاهده سایت‌ها، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 
بیانات مدیران و مسئولین

Speeches & Statements

برگشت...

 

. پيمان سلطانی
  مؤسس مجموعه دبستان‌های پیشتازان کامپیوتر ایران
. بیوگرافی

. بیانات

. داستانهای مدیریتی

. پیروزی در تجارت

 

جهت مشاهده هر قسمت، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 
پیمان سلطانی
مؤسس مجموعه دبستان‌هایپیشتازان کامپیوتر ایران

برگشت...

 

.  داستان‌های مدیریت
. داستان 1

. داستان 2

. داستان 3

. داستان 4

. داستان 5

. داستان 6

. داستان 7

. داستان 8

. داستان 9
. داستان 10

. داستان 11

. داستان 12

. داستان 13

. داستان 14

. داستان 15

. داستان 16

. داستان 17

 

جهت مشاهده هر قسمت، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 
پیمان سلطانی
مؤسس مجموعه دبستان‌هایپیشتازان کامپیوتر ایران

برگشت...

 

.  پیروزی در تجارت
. متن 1

. متن 2

. متن 3

. متن 4

. متن 5

. متن 6

. متن 7

. متن 8

. متن 9

. متن 10

. متن 11

. متن 12

. متن 13

 

جهت مشاهده هر قسمت، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 
واحد روابط بین‌الملل

 

برگشت...

 

. سال 1386
. سال 1387
. سال 1388
. سال 1389
. سال 1390
. سال 1392

جهت مشاهده هر قسمت، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 
بازدیدمسئولین دبستان ازمدارس کشورهای توسعه یافته

 

برگشت...

 

رومانی اسپانیا مالزی
امارات هلند انگلستان
آلمان استرالیا دانمارک
اطریش فرانسه سنگاپور
ژاپن چین   

جهت مشاهده هر قسمت، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 

افتخارات دانش‌آموزان

 

برگشت...

 

 تهران. واحد مرکز . پسرانه
. سال 1388
. سال 1389
. سال 1390
. سال 1391
 
 تهران. هروی . دخترانه
. سال 90-1389
. سال 91-1390
. سال 92-1391
. سال 93-1392
 تهران. همت شرق . پسرانه
. سال 90-1389
. سال 91-1390
. سال 92-1391
. سال 93-1392

جهت مشاهده هر قسمت، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 
شعب و نمایندگی‌ها

Branches & Agencies

برگشت...

 

 استان تهران
. تهران . واحد مرکز . پسرانه
. تهران . هروی . دخترانه
.
تهران . همت شرق . پسرانه
 استان مازندران
. آمل . نمایندگی پسرانه
. آمل . نمایندگی دخترانه
. ساری . نمایندگی پسرانه
.
ساری . نمایندگی دخترانه
 استان کرمان
. کرمان . نمایندگی دخترانه
 استان آذربایجان غربی
. ارومیه . نمایندگی دخترانه

جهت مشاهده سایت‌ها، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 

پیش ثبت نام پیش دبستان، دبستان و متوسطه
پیشتازان کامپیوتر ایران سال تحصیلی 95 - 94

 

برگشت...

 

 استان تهران

. تهران . واحد مرکز . ابتدایی پسرانه
. تهران . هروی . ابتدایی دخترانه
.
تهران . همت شرق . ابتدایی پسرانه

. تهران . همت شرق . متوسطه دوره اول (راهنمايي) پسرانه

 استان مازندران

. آمل . نمایندگی پسرانه
. آمل . نمایندگی دخترانه
. ساری . نمایندگی پسرانه
.
ساری . نمایندگی دخترانه

 استان کرمان
. کرمان . نمایندگی دخترانه
 استان آذربایجان غربی
. ارومیه . نمایندگی دخترانه

برای پیش ثبت نام بر روی مرکز مورد نظر کلیک نمائید.