ایستگاه دانش آموزان

Students’Station

برگشت...

 

. کتـابخانه الکـترونیـکی
  E-Library
. فیـــلم های مـــدرسه
  School's Movies
. بــــازی‌هــای آنــــلاین
  Online Game
. آموزش زبان انگلیسی
  Online English Learning

جهت مشاهده هر قسمت، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 
فیلم‌های مدرسه

PCI Movies

برگشت...

 

 استان تهران
. تهران . واحد مرکز . پسرانه
. تهران . هروی . دخترانه
. تهران . همت شرق . پسرانه

 
 استان مازندران
. آمل . نمایندگی پسرانه
. آمل . نمایندگی دخترانه
. ساری . نمایندگی پسرانه
.
ساری . نمایندگی دخترانه
 استان کرمان
. کرمان . نمایندگی دخترانه
 استان آذربایجان غربی
. ارومیه . نمایندگی دخترانه
 

 

جهت مشاهده سایت‌ها، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 
بیانات مدیران و مسئولین

Speeches & Statements

برگشت...

 

. پيمان سلطانی
  مؤسس مجموعه دبستان‌های پیشتازان کامپیوتر ایران
. بیوگرافی

. بیانات

. داستانهای مدیریتی

. پیروزی در تجارت

 

جهت مشاهده هر قسمت، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 
پیمان سلطانی
مؤسس مجموعه دبستان‌هایپیشتازان کامپیوتر ایران

برگشت...

 

.  داستان‌های مدیریت
. داستان 1

. داستان 2

. داستان 3

. داستان 4

. داستان 5

. داستان 6

. داستان 7

. داستان 8

. داستان 9
. داستان 10

. داستان 11

. داستان 12

. داستان 13

. داستان 14

. داستان 15

. داستان 16

. داستان 17

 

جهت مشاهده هر قسمت، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 
پیمان سلطانی
مؤسس مجموعه دبستان‌هایپیشتازان کامپیوتر ایران

برگشت...

 

.  پیروزی در تجارت
. متن 1

. متن 2

. متن 3

. متن 4

. متن 5

. متن 6

. متن 7

. متن 8

. متن 9

. متن 10

. متن 11

. متن 12

. متن 13

 

جهت مشاهده هر قسمت، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 
واحد روابط بین‌الملل

 

برگشت...

 

. سال 1386
. سال 1387
. سال 1388
. سال 1389
. سال 1390
. سال 1392

جهت مشاهده هر قسمت، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 
بازدیدمسئولین دبستان ازمدارس کشورهای توسعه یافته

 

برگشت...

 

. رومانی . اسپانیا . مالزی
. امارات . هلند . انگلستان
. آلمان . استرالیا . دانمارک
. اطریش . فرانسه . سنگاپور
. ژاپن       

جهت مشاهده هر قسمت، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 

افتخارات دانش‌آموزان

 

برگشت...

 

 تهران. واحد مرکز . پسرانه
. سال 1388
. سال 1389
. سال 1390
. سال 1391
 
 تهران. هروی . دخترانه
. سال 90-1389
. سال 91-1390
. سال 92-1391
. سال 93-1392
 تهران. همت شرق . پسرانه
. سال 90-1389
. سال 91-1390
. سال 92-1391
. سال 93-1392

جهت مشاهده هر قسمت، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 
شعب و نمایندگی‌ها

Branches & Agencies

برگشت...

 

 استان تهران
. تهران . واحد مرکز . پسرانه
. تهران . هروی . دخترانه
.
تهران . همت شرق . پسرانه
 استان مازندران
. آمل . نمایندگی پسرانه
. آمل . نمایندگی دخترانه
. ساری . نمایندگی پسرانه
.
ساری . نمایندگی دخترانه
 استان کرمان
. کرمان . نمایندگی دخترانه
 استان آذربایجان غربی
. ارومیه . نمایندگی دخترانه

جهت مشاهده سایت‌ها، بر روی یکی از عناوین کلیک نمائید.

 

پیش ثبت نام پیش دبستان، دبستان و متوسطه
پیشتازان کامپیوتر ایران سال تحصیلی 94 - 93

 

برگشت...

 

 استان تهران

. تهران . واحد مرکز . ابتدایی پسرانه
. تهران . هروی . ابتدایی دخترانه
.
تهران . همت شرق . ابتدایی پسرانه

. تهران . همت شرق . متوسطه دوره اول (راهنمايي) پسرانه

 استان مازندران

. آمل . نمایندگی پسرانه
. آمل . نمایندگی دخترانه
. ساری . نمایندگی پسرانه
.
ساری . نمایندگی دخترانه

 استان کرمان
. کرمان . نمایندگی دخترانه
 استان آذربایجان غربی
. ارومیه . نمایندگی دخترانه

برای پیش ثبت نام بر روی مرکز مورد نظر کلیک نمائید.